Kong Kickeroo

Kong KickerooKong Kickeroo
  • Mänguasi “poksimiseks”
  • Sisemuses on peidus naistenõges
  • Plüüsist “keha”
  • Kohev saba

from / 7.30

Kirjeldus

Suu­rema osa kas­side jaoks on nais­te­nõ­ges (cat­nip) tõe­line maius­pala. Samuti on ka tagu­miste jal­ga­dega “pok­si­mine” kas­si­dele suu­ri­maks nau­din­guks. KONG Kic­ke­roo ühendab need kaks lem­mi­kut lõpu­tuks müra­miseks ja kai­su­ta­miseks. Jälgi, kui­das su kass ründab, maad­leb ja kai­su­tab Kickeroo´ga. See uni­kaalne män­gu­asi ahvat­leb kasse jär­gima oma ins­tinkte varit­seda ja püüda saaki.

Kong Kic­ke­roo suu­rus, kuju ja mater­jal on spet­siaal­selt vali­tud sel­li­selt, et soo­dus­tada maad­le­mist ja taga­jal­ga­dega põt­ki­mist. Kohev saba pakub täien­da­vat põne­vus­mo­menti, lisaks on Kic­ke­roo sise­mu­ses pei­dus suur kogus Põhja-Ameerika nais­te­nõ­gest, mis soo­dus­tab veelgi mängulusti.
Vas­tu­pan­da­matu ja äärmi­selt tõhus nais­te­nõ­g­ese lõhn, plüü­sist keha koos liht­sasti haa­ra­tava koheva sabaga;

Lisainfo

Vali:

roosa-must, valge-must